Öppettider: Måndag - Torsdag 08:00 - 16:30, Fredag 08:00 - 14:00
Senaste nyhetsbrevet:
December 2021

Blandare till olika applikationer som, betong, glas, aska, pigment och mycket mer

Vi fortsätter att lägga till nya applikationer för vilka Fejmert Mixer visar sig vara lämplig och det tycks nästan inte finnas någon gräns för användningen av Fejmert Mixer med dess olika modeller.

Prefabricerad betong

Fejmert Mixer finns på industrier som tillverkar ett brett spektrum av produkter, rör, block, murar, förspända balkar, golv, monteringsfärdiga hus, paneler, takpannor och många, många fler.

Färdig betong

För projekt i många länder runt om i världen är Fejmert Mixer det första valet.

Glas

Fejmerts kunder i denna bransch tillverkar glasfiber, isolerande glas, containrar, glödlampor, råglas, hushållsglas och konstglas.

Aska

Blandning av restprodukter (aska) från förbränningsprocessen i koleldade kraftverk, vid sophantering, i reningsverk och vid träförädling har valt Fejmert Mixer under de senaste åren.

Andra användningsområden inkluderar:

  • Våta och torra bindemedel
  • Refractories/"bångstyriga material" , exempelvis oxider av aluminium, kisel och magnesium.
  • Gjuterisand
  • Pigment

En presentation av Fejmert

Senaste nyhetsbrevet:

December 2021
Nyhetsbrev - December 2020
Nyhetsbrev - Sommar 2020